Ilustru reprezentant al energeticienilor din țara noastră, acad. Vitalie Postolati, a intrat în familia octogenarilor

2017-07-20
 
Academicianul Vitalie Postolati, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, a marcat, la 19 iulie curent, opt decenii de viață. Savantul a sărbătorit nu doar împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani, dar și activitatea științifică de-o viață care și-a axat-o pe problemele energeticii, inclusiv ale electroenergeticii şi termoenergeticii, sistemelor electrice şi centralelor electrice, transportului şi distribuirii energiei electrice, economia energeticii, ecologie, securitatea energetică, conservarea energiei şi valorificarea surselor regenerabile de energie.
Grădinile de trandafiri și gladiole, în toate nuanțele de culori posibile, s-au mutat pentru o zi la Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” a  AȘM, unde abia așteptau să fie dăruite cu tot parfumul lor octogenarului de către colegi, prieteni, rude, oaspeți din țară, dar și din țările vecine, România și Ucraina.
 
Cu ocazia omagierii academicianului Vitalie Postolatii – savant notoriu, ilustru reprezentant al energeticienilor din țara noastră, care au pus bazele și si-au adus contribuția inestimabilă la dezvoltarea sistemului energetic al Republicii Moldova, prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, s-a arătat onorat să fie alături de octogenar în această zi semnificativă, dar și alături de colegii și prietenii sărbătoritului, care au venit să-l ureze de sănătate și de mulți ani împliniți.
 
Impresionat de paginile istoriei vieţii şi activităţii științifice, prim-vicepreședintele AȘM, a adresat un mesaj de felicitare sărbătoritului, în care a evocat în plenitudinea sa personalitatea complexă a academicianului, pornit câteva decenii în urmă pe drumul împlinirilor, fără să ascundă convingerea că astăzi savantul a devenit un model al promovării excelenței profesionale, cu care se mândrește întreaga comunitate științifică din țară, fiind totoodată un nume de savant recunoscut şi peste hotare. „Destinul viitorului academician a fost legat de la bun început cu dezvoltarea sistemului energetic al Moldovei, adolescența și devenirea personalității fiind în coincidență cu începuturile energeticii Moldave. Ampla activitate de cercetare include atât elaborări teoretice de analiză a caracteristicilor de funcţionare şi argumentare a celor mai competitive soluţii de realizare constructivă a liniilor electrice dirijate cu autocompensare, cât și dezvoltarea unor noi scheme ale transformatoarelor cu reglarea decalajului de fază, elaborarea și crearea unor mijloace de dirijare a regimurilor reţelelor electrice în buclă, reglarea fluxurilor de putere şi reducerea pierderilor în sistemele electroenergetice. Aceste soluții tehnice au fost protejate cu 28 brevete de invenție în Uniunea Sovietică și 21 brevete de invenţie peste hotare, inclusiv în SUA, Anglia, Franţa, Germania, Canada, Suedia şi Japonia”, se arată în mesajul acad. Tighineanu.
 
Prim-vicepreședintele AȘM a expus cele mai importante componente ale activității acad. Postolati, inclusiv, înființarea și dezvoltarea școlii științifice „Linii electrice dirijate cu autocompensare”, în cadrul căreia au fost elaborate și susținute șase teze de doctor și două teze de doctor habilitat, savantul fiind o personalitate cu viziuni complexe și multilaterale asupra dezvoltării domeniului energetici. Acad. Tighineanu a remarcat experiența bogată a savantului de o valoare inestimabilă pentru elaborarea politicilor în domeniul energeticii, specificând că o contribuție valoroasă în acest domeniu a fost adusă, în particular, în perioada activității sale în calitate de director adjunct al Departamentului de Energetică şi Resurse Combustibile al Republicii Moldova și de reprezentant al Republicii Moldova la Centrul Energetic al Regiunii Marii Negre, evidențiind, totodată, și o altă preocupare a savantului - de sensibilizare a publicul larg asupra problemelor energeticii. (Discurs integral).
 
Cu prilejul aniversării, Biblioteca Științifică Centrală „A.Lupan” a AȘM, condusă de neobositul director, dr.hab. Constanin Manolache, a venit cu o surpriza, editând lucrarea „Academicianul Vitalie Postolati. Biobibliografie”. Cu aceeași ocazie, prin decizia CSȘDT al AȘM, acad. Postolati a fost distins cu Medalia de Argint „Meritul științific”. În numele conducerii AȘM, CSȘDT, Secţiei Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice şi întregii comunităţi ştiinţifice din ţara noastră, prim-vicepreședintele AȘM i-a dorit aniversarului multă sănătate, optimism în suflet, energie creatoare și noi realizări științifice întru prosperarea domeniului, căruia și-a dedicat capacitățile neordinare de cercetător, cu care este înzestrat atât de generos.
 
„Dl academician Postolati este o personalitate cu literă mare, este cel care a fost inițiatorul acestor linii electrice de autocompensare care funcționează și până în ziua de azi pe o porțiune mare în Republica Moldova și și-a demonstrat viabilitatea soluției propuse de dumnealui. Expertizele au arătat că statistic sunt cele mai stabile linii pe parcursul a 30 de ani”, a spus directorul Institutului de Energetică, dr. Mihai Târșu. Directorul a mărturisit și faptul că a moștenit de la dl academician, în primul rând, calitățile de manager, dar şi de om. Niciodată nu-și permite să insulte pe cineva, spune directorul Târșu, motivând că indiferent ce funcții a deținut pe parcursul vieţii, a rămas pentru toți un Om cu literă mare – calitate de învățat pentru fiecare. Plus la toate, este un specialist în domeniul său și face o muncă colosală pentru ca sistemul energetic să fie în beneficiu populației.        
 
Un mesaj din partea Președinției RM a transmis aniversarului consilierul prezidențial pe probleme economice, Elena Gorelova. Cuvinte calde de felicitare au fost adresate de către oaspeții din România - prof. Nicolae Golovanov, Universitatea Politehnică din București și dr. ing. Petru Postolache, Facultatea Energetică, Departamentul Ingineria Sistemelor Energetice, București, dar și de colegii de la Universitatea Politehnică și Institutul de Management al Energiei din Odessa.  Cu felicitări speciale au fost prezenți și unii directori de institute academice – m.c. Anatolie Sidorenco, dr.hab., Svetlana Cojocaru, dr. Alexandru Teleuță, dr.hab. Alexandru Stratan, dr. Igor Cojocaru, dr. Igor Nicoară, precum și unii membri ai AȘM – acad. Moscalenco, m.c. Ion Geru, care şi-au exprimat admiraţia pentru tot ce a făcut şi continuă să facă savantul şi Omul Vitalie Postolati pentru dezvoltarea ştiinţelor tehnice, dar şi a domeniului energetic. Octogenarul a primit felicitări şi diplome de onoare din partea universitarilor – UTM, USM, UASM, precum și de la IS Moldelectrica, CET – 2, dl Iacob Timciuc, șef Inspectoratul Energetic de Stat al RM, dr.hab., prof. Gheorghe Avornic, Organizația obștească „Uniunea societății tehnico-științifice”,  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional etc.
 
În cadrul evenimentului aniversar a fost proiectat un film despre viața și activitatea savantului, omagiatul primind mesaje video de felicitare de la colegii cu care a colaborat de-a lungul carierei sale științifice din țară, precum și de peste hotare.
 
Manifestarea a continuat cu prezentarea comunicării științifice, în expunerea protagonistului evenimentului, acad. Vitalie Postolati, care a conferențiat la tema „Progresele recente în domeniul generării, transportului și distribuției energiei și practica utilizării acestora în sectorul energetic al Moldovei”, dar nu înainte de a mulțumi tuturor celor care și-au croit din timpul prețios pentru a-i fi alături la sărbătorirea vârstei împlinirilor. 

În contextul aniversării acad. Postolati, a fost vernisată și o Expoziţie a realizărilor Institutului de Energetică al AȘM.

Galerie foto
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM