Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei anunță admiterea pentru anul de studii 2017/2018

2017-07-12
Invităm absolvenţii liceelor şi colegiilor să-şi continue studiile la Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova – instituţie de învăţământ superior în care se îmbină şi se dezvoltă armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură.

Argumente pentru a face studiile la UnAȘM
 Oferte educaţionale performante
 Instruire prin cercetare
 Potenţial intelectual înalt
 Multidisciplinaritate
 Studierea aprofundată a două limbi moderne
 Bază tehnico-materială modernă
 Burse de studii în străinătate
 Oportunităţi reale de angajare în câmpul muncii
 Aptitudini de elaborare și management a proiectelor inovative (incubatorul UnAȘM)

ADMITERE LICENȚĂ
Oferta Educaţională
Facultatea Științe Exacte
 Chimie
 Fizică
 Matematică 
 Informatică 
Oportunităţi de angajare
 
Facultatea Științe ale Naturii
 Biologie
 Biologie moleculară
 Ecologie
 Geografie
Oportunităţi de angajare

Facultatea Științe Socioumanistice
 Filosofie
 Limba şi literatura română 
 Limba engleză / franceză

ADMITERE MASTERAT
Oferta Educațională
Facultatea Ştiinţe Exacte
 Chimie
 Fizică
 Matematică și Informatică
 Informatică aplicată

Facultatea Științe ale Naturii
 Biologie
 Biologie moleculară
 Științe ale mediului
 Demografie
 Bioeconomie și economie ecologică
 Dezvoltarea rurală și regională
 
Facultatea Științe Socioumanistice
 Globalizare: istorie, politici, culturi europene
 Securitatea naţională
 Comunicare și mediere interculturală
 Lingvistica contrastivă în context multilingv
 
ȘCOLI DOCTORALE
Matematică şi Știinţa Informaţiei; Științe Fizice; Științe Chimice şi Tehnologice; Științe Biologice; Științe Geonomice; Științe Umaniste; Științe Economice şi Demografice; Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociologice.
 
Programul de studii superioare de doctorat este centrat pe învățare prin cercetare, având ca scop dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală.
 
Studenţii în matriculaţi sunt asiguraţi cu bursă şi cazare în cămin (pentru studenţi cazarea se oferă cu reduceri de 40-50%), acces gratuit la internet şi utilizarea tehnicii de calcul. Pe durata studiilor, studenții și masteranzii, la solicitare, pot fi angajaţi în Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Admiterea Turul I

Depunerea cererilor de participare la concurs

24- 31 iulie
Anunţarea rezultatelor intermediare 03 august
Depunerea actelor în original Până la 06 august
Anunţarea rezultatelor finale 08 august

Termenii depunerii actelor pentru înscrierea la doctorat vor fi anunţaţi mai tîrziu.

Mai multe detalii puteţi afla accesând site-ul Universităţii: 
http://edu.asm.md/md/admitere
Informaţii la tel:
(022) 73-74-42; (022) 28-61-07; (022) 73-74-38.