Seminar ştiinţifico-practic „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului energetic din Republica Moldova”

2017-07-19
 
Miercuri, 19 iulie 2017,ora 15:00, în Sala de conferințe a Bibliotecii AȘM(str. Academiei, 5), va avea loc Seminarulştiinţifico-practic „Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului energetic din Republica Moldova”. Evenimentul este organizat de Institutul de Energetică, în contextul aniversării a 80-a a academicianuluiVitalie POSTOLATII. 
 
Program
Cuvânt de deschidere  
acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreşedintele AŞM
 
Mesaje de felicitare cu prilejul aniversării a 80-a a academicianului Vitalie Postolatii
 
Moderator
dr.hab. Tîrşu Mihail, director al Institutului de Energetică al AŞM

Comunicări științifice
Acad. Vitalie Postolatii 
Progresele recente în domeniul generării, transportului și distribuției energiei și practica utilizării acestora în sectorul energetic al Moldovei

dr.hab. VladimirBerzan       
Aspecte ale problemei asigurării cu resurse energetice a Republicii Moldova în context regional         
 
Dr.hab. MihailTîrşu    
Elaborările Institutului de Energetică al AŞM în domeniul dirijării cu regimurile sistemelor electroenergetice (istoria dezvoltării cercetărilor şi realizările de bază)     
În cadrul evenimentului va fi vernisată o Expoziţie a realizărilor Institutului de Energetică al AȘM
 
La evenimentsuntinvitațireprezentanțiimass-media.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM