Se caută cel mai bun elev inovator din Republica Moldova!

2017-05-19
 
Academia de Științe a Moldovei, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Universitatea Academiei de Științe a Molodovei și Liceul Academiei de Științe a Moldovei în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova anunță lansarea Concursului Cel mai bun elev inovator „GENIUS”, ediția a X-a.
 
Concursul este organizat cu scopul sporirii interesului tinerilor pentru domeniul ştiinţific şi tehnic, susţinerii, stimulării şi promovării realizărilor tinerilor autori.
 
Concursul se organizează la următoarele categorii tematice: agricultură şi biotehnologii; ecologie; mecanică; electro-mecanică; tehnologii informaționale; robotică; energie regenerabilă; sănătate şi medicină; știinţe exacte și creație.
 
La concurs pot participa elevii instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani. Pentru participare la Concurs sunt acceptate lucrările individuale, dar şi proiectele realizate în echipă de până la 5 membri. Evaluarea lucrărilor va fi efectuată de către Juriul Concursului. Criteriile de jurizare vor fi următoarele:
 
Importanţa şi relevanţa lucrării/ invenției în domeniu;          
Respectarea rigurozităţii ştiinţifice potrivit vârstei participantului;  
Complexitatea lucrării/ invenției (nivelul de aprofundare);   
Nivelul de noutate al lucrării/ invenției prezentate;   
Designul și claritatea prezentării lucrării/ invenției (vizual și verbal).
 
Data limită de prezentare a dosarelor este 10 mai 2017:
pe suport de hârtie la adresa: MD – 2028, mun. Chișinău, str. Academiei 3/2, (Campusul studențesc, Mediateca);
în format electronic la adresa: elev.inovator2017@unasm.asm.md.
 
Festivitatea de premiere a câștigătorilor va avea loc pe 20 mai 2017, în incinta Liceului Academiei de Științe a Moldovei. Toți participanții vor primi diplome de participare, cadouri și premii bănești.
 
Informații suplimentare puteți afla la numerele de telefon: (022) 72 71 40; 28 61 07.        

Centrul Media al AȘM