Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Analiza principalelor tendințe, discutate în cadrul unui for, la Academia de Științe

2017-05-16
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat, la 16 mai 2016, Masa rotundă „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova: principalele tendinţe şi evaluări”.
 
La eveniment au participat reprezentanţi ai comunităţii științifice, mediului de afaceri, societății civile, organizaţiilor internaţionale, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale etc.
 
Dr. hab. Alexandru Stratan, directorul Institutului Național de Cercetări Economice, a menționat, în luarea sa de cuvânt, că Academia de Științe, ca și în anii precedenți,și-a propus organizarea unui ciclu de mese rotunde pe diverse domenii, inclusiv sub aspect economic. Astfel, INCE, sub egida forului științific suprem, a organizat masa rotundă respectivă, în cadrul căreia vor fi analizate principalele tendințe, evaluări în vederea determinării impedimentelor în dezvoltarea segmentului de întreprinderi mici și mijlocii. Provocarea pentru organizarea unei atare mese rotunde vine în contextul în care Ministerul Economiei, în comun cu INCE, societatea civilă, asociațiile mediului de afaceri, actorii care fac parte din așa-zisul ecosistem antreprenorial național, și-au propus să elaboreze un plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a IMM-urilor pentru perioada 2018-2020. „În linii generale, ceea ce ne propunem astăzi este să punem în discuție toate aceste aspecte, iar propunerile, sugestiile integrate, să se regăsească într-o rezoluție comună și să fie pusă pe masa celor care vor lua decizii. În viziunea noastră, sectoarele mici și mijlocii reprezintă unul din sectoarele foarte importante, cărora li se acordă o mare atenție, însă dezvoltarea acestui sector denotă faptul că mai avem rezerve și mai avem mult de lucru. Sub acest aspect, trebuie să vedem care sunt punctele slabe și cele forte ale acestui mediu de afaceri, la general, și să venim cu propuneri, sugestii care vor contribui realmente la sporirea competitivității sectorului respectiv, dar și la ameliorarea climatului de afaceri, în general”, a conchis directorul Stratan.
 
Participanții la for au fost salutați de prim-vicepreședintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a salutat inițiativa Institutului pentru organizarea unui atare eveniment foarte important nu doar pentru comunitatea științifică, dar și pentru țară. „La noi prea mult se vorbește despre politică, culori, vectori, dar principalul scop, totuși, trebuie să fie atingerea unui nivel adecvat al bunăstării populației Republicii Moldova”, a remarcat acad. Tighineanu. Vizitând mai multe țări, Domnia Sa a invocat modalitatea organizării educației antreprenoriale, dialogul, diseminarea informației, schimbul de experiență din exterior, acesta fiind de fapt și pasul spre succes care este imediat replicat. Toată societatea lucrează pentru a susține cazurile de succes și antreprenorialul, a punctat acad. Tighineanu, pentru a crea întreprinderi mici și mijlocii, pentru că, finalmente, economia se ține pe aceste întreprinderi și este mult de învățat de la partenerii noștri străini. „Politicile de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii sunt cheia succesului, fiindcă noi trebuie să pregătim societatea, să pregătim cadre, să implementăm o cultură tehnologică, o cultură antreprenorială în societatea noastră. Oportunități sunt foarte mari, suntem asociați la programele europene, la Programul Orizont de cercetare și inovare, la Programul Cosme întru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, dar pentru a avea succes trebuie să învățăm arta pregătirii propunerilor de proiect, arta conlucrării și conlucrării atât pe intern, cât și pe extern”, a menționat prim-vicepreședintele AȘM. În același context, acad. Tighineanu a specificat și faptul că trebuie să învățăm și arta de a înțelege că orice activitate, inclusiv cea științifică, trebuie să aibă o finalitate, iar finalitatea este un produs, un impact pozitiv asupra societății.
 
În luarea sa de cuvânt, doctorul în economie Valentina Veveriţa, cercetător ştiinţific coordonator, INCE, a vorbit despre politica de dezvoltate a IMM-urilor, dar și principalele tendințe şi evaluări ale acestora. „Contribuția vitală a IMM-urilor la creșterea economică este astăzi o realitate unanim recunoscută. După ascensiunea din ultimele trei decenii s-a constatat că firmele mici și mijlocii vor constitui și în perioada următoare vectorul principal de dezvoltare a progresului economic”, a remarcat cercetătorul, specificând că în cazul Republicii Moldova este absolut necesar să fie crescut gradul de sofisticare a politicii publice cu privire la sectorul IMM. Mai mult, orice date, analize, metodologii, care pot face lumină asupra unor abordări optime, sunt mai mult decât binevenite, susține dr. Veveriță, exprimând speranța că în luările de cuvânt ale colegilor prezenți la întrunire se vor conține noi propuneri, la care elaboratorii planului de implementare a Strategiei pentru anii 2018-2020 să le poată lua ca bază.
 
În continuarea evenimentului, doctorul în economie Alexandra Novac, șef Secţie politici şi mecanisme de creştere economică (INCE) a vorbit asistenței despre direcţiile prioritare ale politicii de dezvoltare a sectorului IMM: clusterizarea – cadru important pentru sporirea competitivității firmelor private, iar Georgeta Mincu, de la Camera de Comerţ şi Industrie a promovat spiritul antreprenorial în rândul femeilor, drept o contribuţie esenţială în creşterea potenţialului economic al micilor afaceri, acţiunile prevăzute de Guvern privind dezvoltarea IMM-urilor fiind punctate de Svetlana Țurcanu, şef Direcţie politici de dezvoltare a IMM-urilor şi comerţ, Ministerul Economiei. La tematica propusă dialogului au intervenit și Vera Chilari, consultant superior în cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova, Irina Revin, președintele Asociației Antreprenorilor cu Dezabilități ș.a.
 
În cadrul mesei rotunde participanții  au prezentat direcţiile prioritare ale politicii de dezvoltare a sectorului IMM în Republica Moldova - educaţia şi cultura antreprenorială, promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, impactul comunităţilor oamenilor de afaceri în elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a acestora etc. Întrunirea a fost organizată în scopul identificării barierelor în calea implementării politicilor de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii.
 
           
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AȘM