In memoriam membru corespondent Evghenii LVOVSCHI

2017-05-16
 
 (15.02.1933-14.05.2017)
 
La 14 mai 2017 a încetat să bată inima membrului corespondent Evghenii LVOVSCHI, personalitate marcantă a științei și educației din Republica Moldova, recunoscut savant  în domeniul mecanicii structurilor și ingineria construcțiilor.
 
Evghenii Lvovschi s-a născut la 15 februarie 1933, în orașul Bălți, Republica Moldova în familie de învățători. La 13 iunie 1941, familia a fost exilată în Siberia. Tatăl dumnealui, a decedat în lagărul de concentrare din Ivdelsk, în 1944, atunci când Evghenii Lvovschi împlinise frageda vârstă de 11 ani. În 1953 a absolvit școala medie din satul Krivoșeino, regiunea Tomsk, Rusia. A studiat la Institutul de Construcții din or. Tomsk în anii 1953–1958. După absolvirea Institutului, după s-a repatriat și în perioada anilor 1958–1960 lucrează ca șef de șantier în or. Ungheni, apoi urmează doctorantura la Catedra de Beton Armat a Institutului de Construcții din Leningrad (1960–1963). Între 1963 și 1986 activează la Universitatea Tehnică a Moldovei, în calitate de lector superior, conferențiar, profesor, șef catedră, decan al Facultății de Arhitectură și Construcții, director adjunct al Institutului de Cercetări și Proiectări în Construcții din or. Surgut, Rusia (1987-1990), șef al Catedrei Elemente de Construcții a Universității Tehnice a Moldovei (1990-1992), vicepreședinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova (199 –1998). Din anul 1998 a activat ca profesor universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei.
 
Membrul corespondent Evghenii Lvovschi a adus o contribuție considerabilă la dezvoltarea materialelor de construcție prin elaborarea metodelor matematico-statistice în cercetarea proprietăților betonului, preponderent a fluajului betonului, cercetarea proprietăților fizico-mecanice ale betonurilor speciale pentru carcasa corpului solid al reactoarelor atomice. Realizările științifice ale profesorului Evghenii Lvovschi, în particular, aplicarea metodelor matematico-statistice, au condus la dezvoltarea diferitor domenii, precum demografia și medicina. În domeniul medicinii au fost elaborate modele matematice, care reprezintă influența factorilor asupra bolilor infecțioase în Europa Occidentală. A publicat în țară și în străinătate peste 100 de lucrări științifice, inclusiv monografia „Пассивный и активный эксперимент при исследовании механических характеристик бетона” (1970); manualul „Статистические методы построения эмпирических формул” (Moscova, 1988) ș. a. A editat cărțile de literatură artistică și științifico-populară: ХХ век (2000); ХХ век начало конца?
 
Evghenii Lvovschi a contribuit la pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin activitatea la Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, activitatea în calitate de președinte al Consiliului științific specializat pentru conferirea gradelor de doctor și doctor habilitat la specialitatea „Elemente de construcții și edificii”. A pregătit 16 doctori și un doctor habilitat în științe tehnice. A participat activ la numeroase conferințe și congrese științifice republicane și internaționale (Londra, Viena, Moscova, Sankt-Petersburg, Tbilisi, Tașkent, Chișinău).
 
A fost decorat cu Medalia „Meritul Civic” și cu Medalia Academiei de Științe a Moldovei „Dimitrie Cantemir”.
Plecarea din viață a inginerului și savantului, membru corespondent Evghenii LVOVSCHI este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică și societatea din Republica Moldova. Suntem alături de familia îndoliată, rudele și prietenii savantului.
 
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace
 
Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Ion Guceac, Viorel Prisacari, Aurelia Hanganu, Teodor Furdui, Ion Bostan, Nicolae Andronati, Vitalie Postolatii, Mircea Bologa, Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco, Leonid Culiuc, Ernest Aruşanov, Alexei Simaşchevici, Mitrofan Cioban, Gheorghe Mişcoi, Iurie Reabuhin, Anatolie Sidorenko, Sergiu Dimitrachi, Valentin Musteaţă, Alexandru Dicusar, Ion Geru, Constantin Gaindric, Nicolae Vulpe, Veaceslav Ursachi, Viorel Bostan, Valerian Dorogan, Serghei Andronic, Livia Nistor-Lopatenco, Ion Rusu, Mihai Tîrșu, Igor Nicoară, Igor Cojocaru, Mihai Macovei, Ion Ciupac, Anatolie Taranenco, Pavel Spînu. 
 
Sicriul cu corpul neînsuflețit al membrului corespondent Evghenii LVOVSCHI va fi depus marți, 16 mai 2017,  la ora 12:30, la Biserica de la Cimitirului „Sfântul Lazar” din capitală (str. Doina 189).