Condoleanțe

2017-05-15
 
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Secţia Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice
Universitatea Tehnică a Moldovei   

anunţă cu profundă tristeţe că în ziua de 14 mai 2017, s-a stins din viaţă membru corespondent Evghenii LVOVSCHI, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, savant notoriu în domeniul mecanicii structurilor și construcțiilor antiseismice.
 
În aceste clipe de grea pierdere, conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, întreaga comunitate ştiinţifică exprimă sincere condoleanţe îndureratei familii, rudelor, colegilor şi apropiaţilor regretatului savant. Suntem alături de cei care deplâng astăzi plecarea dintre noi a membrului corespondent Evghenii LVOVSCHI.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace.