In memoriam Anatol ROTARU

2013-10-04
 

(14.10.1949 - 03.10.2013)

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica teoretică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1993), profesor universitar ( 1999 )

S-a născut la 14 octombrie 1949 în oraşul Chişinău, într-o familie de muncitori. A absolvit şcoala fizico-matematică nr.32 din Chişinău (1967); Facultatea fizică-matematică, Catedra fizică teoretică a Universităţii de Stat din Moldova (1972); doctorantura la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea Fizica teoretică şi matematică (1976). A făcut post doctoratul în cadrul aceluiaşi institut academic (1989), susţinând cu succes teza de doctor habilitat în fizică şi matematică în 1993. Ambele teze de doctor şi de doctor habilitat le-a realizat sub conducerea cunoscutului savant cu mare pondere în fizica teoretică, acad. Sveatoslav Moscalenco.

Interesele ştiinţifice ale fizicianului Anatol Rotaru ţin de teoria generală a autoorganizării sistemelor neliniare ierarhice şi complexe (sinergetica), teoria haosului dinamic, teoria materiei condensate, optica neliniară, electronica cuantică, biofizica sinergetică, probleme globale ecologice, sinergetica umanitară şi socială, organizarea şi autoorganizarea sistemelor sociale, a ştiinţei şi învăţământului superior, istoria civilizaţiilor.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Anatol Rotaru s-a reflectat în circa 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, publicate în ţară şi peste hotare (Rusia, SUA, Anglia, Germania, Olanda, Polonia etc.). În calitate de conducător ştiinţific a pregătit 9 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice.
Activitate didactică: a ţinut prelegeri şi cursuri speciale la Universitatea de Stat din Moldova – fizica generală şi fizica sinergetică (Facultatea de fizică); chimia sinergetică (Facultatea de chimie); sinergetica ecologică (Institutul de Ştiinţe Reale al USM); sinergetica socială şi umanitară (Institutul Internaţional de Management al USM); modelarea matematică a sistemelor sinergetice (Facultatea de matematică şi informatică a USM); aparatul matematic al sinergeticii (Facultatea de matematică şi informatică a USM); Universitatea de Stat de Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. A fost vicepreşedinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (1994–2000).

Prof. Anatol Rotaru s-a manifestat energic în activitatea socială în calitate de vicepreşedinte al Academiei Internaţionale de Informatizare (afiliată ONU), filiala R.M.; membru al Consiliului pentru decernarea Premiilor de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii din Republica Moldova; vicepreşedinte al Comisiei de experţi pe lângă Guvernul Republica Moldova pentru colaborarea ştiinţifică cu ţările străine; expert principal al Comisiei de experţi a Ministerului Economiei şi Reformelor; preşedinte al Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (2002-2004).

Savantul şi profesorul Anatol Rotaru a deţinut şi importante funcţii de stat: vice-ministru al ştiinţei şi învăţământului (1989–1992); consilier principal pentru cercetarea ştiinţifică şi învăţământ al Parlamentului Republicii Moldova (1992–1994); preşedinte al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică din cadrul Guvernului R.M. (2000–2004); vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2005–2008). Din 2009 activează în calitate de şef al Direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, director la Consiliul Consultativ de Expertiza al AŞM.

Distincţii ştiinţifice: Laureat al Premiului Tineretului din Republica Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnică (1982); Laureat al Premiului Prezidiului AŞM (1985); Laureat al Premiului Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (2004); medalie de aur şi medalie de argint – al V-lea Salon Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi „Новий час”, Sevastopol, Ucraina (2009).

Titluri academice: a fost ales în calitate de membru al Academiei Internaţionale de Informatizare (ONU); membru al Academiei de Ştiinţe din New-York; membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe a Şcolii Superioare (Moscova).

În aceste clipe cernite suntem alături de familia, rudele, prietenii şi colegii, celui care a fost doctorul habilitat în fizică Anatol ROTARU, profesor universitar, membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ex-director al Consiliului consultativ de expertiză al AŞM, exprimându-le sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune în legătură cu trecerea prematură în lumea celor drepţi a dumnealui.

Fie-i ţărâna uşoară şi Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Acad. Gheorghe DUCA, acad. Ion TIGHINEANU, acad. Gheorghe RUSNAC, acad. Leonid CULIUC, acad. Vsevolod MOSCALENCO, acad. Sveatoslav MOSCALENCO, acad. Valeriu CANŢER, m.c. Ion GUCEAC, Mihai VIERU, acad. Nicolae ANDRONATI, acad. Mircea BOLOGA, m. c. Constantin GAINDRIC, m. c. Anatolie SIDORENCO, dr. hab. Leonid VOLOŞCIUC, dr. hab., prof. Elena ZUBCOV, prof. Anatol CASIAN, dr. Vasile TRONCIU, dr. Veaceaslav KULCIŢKI

Mitingul de rămas bun va avea loc la 6 octombrie 2013, ora 10:00, în localul blocul nr. 1, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, str. Nicolae Testemiţanu, nr. 27 (Malina Mică).