Va fi elaborat un nou Regulament privind reglementarea studiilor de doctorat şi postdoctorat

2011-02-17

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna urmează a fi reformat sistemul de pregătire a cadrelor prin doctorat şi postdoctorat. În acest sens, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a dispus, recent, constituirea unu grup de lucru, în comun cu Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Ministerul Educaţiei şi alte ministere, în scopul examinării cadrului normativ actual ce reglementează relaţiile în domeniul studiilor de doctorat şi postdoctorat.

Luând în considerare tentativa reformelor în sistemul educaţional, grupul de lucru urmează să elaboreze un cadru normativ nou, fundamentat pe principiile europene, destinat reglementării relaţiilor în domeniul pregătirii cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.


Centrul Media al AŞM