Comunicat de presă. Şedinţa comună a experţilor din cadrul AŞM şi Agenţiei „Apele Moldovei” în domeniul monitoringului resurselor de apă

2010-07-09
 

Savanţii din R. Moldova oferă suport ştiinţific autorităţilor statului în vederea depăşirii crizei legată de calamităţile naturale, care s-au abătut asupra Moldovei.

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a convocat, la 8 iulie 2010, o şedinţă comună a experţilor din cadrul AŞM şi Agenţiei „Apele Moldovei” în domeniul monitoringului resurselor de apă.

În cadrul şedinţei, specialiştii au examinat situaţia critică din regiunile afectate de inundaţii şi cele ce riscă a fi inundate, precum şi soluţiile care se impun în cazul creşterii alarmante a cotelor apelor. S-a luat act, totodată, de informaţia privind eficacitatea Acordul bilateral între Republica Moldova şi România ce vizează gestionarea apelor r. Prut şi Dunăre şi Acordul între Republica Moldova şi Ucraina privind protecţia şi folosirea comună a râurilor transfrontaliere. A fost examinată şi situaţia privind digurile de protecţie antiviitură. Dr. Viorica Gladchi a prezentat o amplă informaţie privind cotele apelor râurilor Răut, Ichel şi Botna.

Participanţii la şedinţă şi-au exprimat regretul că în R. Moldova nu există în prezent un cadastru de stat sau un registru adecvat cu caracteristicile hidrologice ale bazinelor acvatice, în baza cărora să se elaboreze măsuri pentru prevenirea calamităţilor naturale, considerând necesară implicarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în prognozarea acestor viituri de la izvor până la gura de revărsare, adică pe tot tronsonul râurilor.

În cadrul şedinţei a fost creat un Grup de lucru, care a elaborat şi înaintat în dimineaţa zilei de 9 iulie 2010 premierului Vlad Filat un set de propuneri cu măsuri ce se impun în vederea prevenirii şi diminuării prejudiciilor cauzate de declanşarea viiturilor. Menţionăm pe scurt propunerile principale ale Grupului de experţi:
- crearea unui Centru naţional de monitorizare a inundaţiilor;
- evaluarea zonelor inundabile şi a potenţialului inundabil pe râurile Nistru şi Prut, precum şi pe râurile mici;
- perfectarea si continuarea elaborării “Schemei de protecţie a localităţilor populate împotriva inundaţiilor” a Institutului de proiectare “Acvaproiect”;
- prelevarea regulată a probelor de apă în zonele inundate pentru monitorizarea situaţiei de poluare, conform parametrilor incluşi în Directiva UE privind apa;
- cercetarea şi proiectarea pentru reconstrucţia şi fortificarea locurilor slabe ale digurilor de protecţie;
- definitivarea şi implementarea modelului cinematic al undelor de viitură şi riscurilor de inundaţii pe râurile Moldovei cu aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne;
- asigurarea schimbului informativ privind situaţia la zi dintre Republica Moldova, România şi Ucraina;
- semnarea acordului între Ucraina-R. Moldova-România privind monitorizarea, prognozarea şi valorificarea durabilă a ecosistemelor acvatice;
- monitoringul adecvat al calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din zonele inundate sau cu pericol de inundaţii.

Detalii privind aceste propuneri de măsuri, precum şi componenţa nominală a Grupului de lucru găsiţi în Nota informativă pentru autorităţile R. Moldova.
 

Notăm, totodată, că savanţii din R. Moldova au fost preocupaţi în permanenţă de probleme vitale, precum: starea fluviului Nistru şi a râului Prut, a ecosistemului din aceste zone, calitatea apei pe care o consumăm, propunând de-a lungul anilor diverse măsuri, programe, strategii de dezvoltare durabilă, fundamentate ştiinţific.

Amintim doar unele iniţiative ale oamenilor de ştiinţă de la AŞM, lansate în ultimii ani:

La 5 martie 2007 (înainte de inundaţiile din 2008 de pe fl. Nistru), un grup de savanţi ai R. Moldova a adresat o Scrisoare Deschisă Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului şi misiunilor internaţionale în R. Moldova, în care cerea insistent „stoparea construcţiei de către Ucraina a nodului hidroelectric Novodnestrovsk până la efectuarea unei expertize ecologice complexe internaţionale şi realizarea unor acţiuni de minimalizare a impactului prin stabilirea unui regim de exploatare verificat ştiinţific”. În scrisoare se atenţiona asupra faptului: „lucrările de construcţie şi, eventual, darea în exploatare a acestor complexe hidrotehnice vor prejudicia şi mai mult starea ecologică a fl. Nistru, întregului său bazin hidrografic şi realizarea Strategiei naţionale cu privire la aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă şi sisteme de canalizare a Republicii Moldova va deveni imposibilă”.

La 25 noiembrie 2009, în cadrul sedinţei Guvernului Republicii Moldova, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, a prezentat o informaţie ce vizează situaţia la zi privind calitatea apei consumată de populaţia R. Moldova. Preşedintele AŞM a venit cu un set de propuneri care ar contribui la elaborarea unei Concepţii de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
 

La 19 martie 2010, în cadrul reuniunii Comitetului NATO Ştiinţa pentru Pace şi Securitate, care s-a desfăşurat la Bruxelles în formatul Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a venit cu trei iniţiative pentru R. Moldova (resurse acvatice, securitate demografică, hazarduri naturale), solicitând suportul comunităţii internaţionale. Prima dintre aceste iniţiative prevedea: “iniţierea unui concept de gestionare regională a resurselor acvatice (…) crearea, cu sprijinul NATO, a unui Centru internaţional de monitorizare a calităţii apelor naturale”. Acad. Gheorghe Duca a făcut atunci şi un prim pas în realizarea acestei iniţiative. Având în vedere faptul că râurile Prut şi Nistru, vin în R. Moldova şi România din Ucraina, savantul moldovean a convenit cu reprezentantul Poloniei, ţară care desfăşoară un proiect NATO SPS cu Ucraina, să dezvolte un aranjament regional în domeniul apelor, la care să participe şi experţii din R. Moldova şi România.

Între 28-29 mai 2010, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Asociaţia pentru Cercetare şi Dezvoltare în Republica Moldova (MRDA), OSCE, Biroului Elveţian pentru Dezvoltare şi Cooperare în Republica Moldova, ONG-urile "Eco-Tiras", "Ecotox", "Terra Nostra" şi Universitatea de Stat din Tiraspol a organizat, la Vadul lui Vodă Masa rotundă cu genericul „Resursele acvatice din bazinul hidrografic al fluviului Nistru – premisă a dezvoltării durabile a localităţilor din zonă”. Masa rotundă la care au participat circa 60 de experţi de la Chişinău, Tiraspol, Odesa şi Kiev s-a încheiat cu o Rezoluţie, cu propuneri concrete, document care a fost prezentat autorităţilor R. Moldova şi Ucrainei.

 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

Informaţii suplimentare:
dr.hab. Elena Zubcov - 079638311
dr.conf. Viorica Gladchi - 069643177