Membrii de profil - 27


Acreditate
1   Academia de Administrare Publică
2   Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
3   Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”
4   Academia de Studii Economice a Moldovei
5   Centrul Naţional de Sănătate Publică
6   Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
7   IMSP Institutul de Cardiologie
8   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
9   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
10   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
11   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
12   IMSP Institutul Oncologic
13   IMSP Spitalul Clinic Republican
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
15   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
16   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
17   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
18   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
19   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
20   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
21   Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
22   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
23   IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu"
24   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
25   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
26   Universitatea de Stat din Moldova
27   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”