Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, membrii AŞM  


Acreditate/Urmeaza a fi acreditate

Membrii instituţionali


1   Biblioteca Ştiinţifică Centrală ,,A Lupan" Institut
2   Grădina Botanica (Institut)
3   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
4   Institutul de Chimie
5   Institutul de Ecologie şi Geografie
6   Institutul de Energetica
7   Institutul de Filologie
8   Institutul de Fizică Aplicată
9   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
10   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
11   Institutul de Geologie şi Seismologie
12   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
13   Institutul de Istorie
14   Institutul de Matematică şi Informatică
15   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
16   Institutul de Zoologie
17   Institutul Naţional de Cercetări Economice
18   Institutul Patrimoniului Cultural
19   Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Membrii de profil

1   Academia de Administrare Publică
2   Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
3   Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”
4   Academia de Studii Economice a Moldovei
5   Centrul Naţional de Management în Sănătate
6   Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
7   Centrul Naţional de Sănătate Publică
8   Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
9   IMSP Institutul de Cardiologie
10   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
11   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
12   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
13   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
14   IMSP Institutul Oncologic
15   IMSP Spitalul Clinic Republican
16   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
17   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
18   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
19   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
20   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp
21   Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"
22   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
23   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
24   Institutul de Pomicultură
25   Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
26   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
27   Institutul National de Viticultura si Vinificatie
28   IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu"
29   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
30   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
31   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
32   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
33   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
34   Universitatea de Stat din Moldova
35   Universitatea de Stat din Tiraspol
36   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
37   Universitatea Tehnică a Moldovei


Membrii afiliaţi

1   Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
2   Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
3   Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
4   Universitatea Slavonă