Instituţiile din sectorul cercetării şi inovării  


Acreditate/Urmeaza a fi acreditate

Membrii instituţionali


1   Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
2   Institutul de Chimie
3   Institutul de Ecologie şi Geografie
4   Institutul de Energetica
5   Institutul de Filologie
6   Institutul de Fizică Aplicată
7   Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
8   Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
9   Institutul de Geologie şi Seismologie
10   Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu"
11   Institutul de Istorie
12   Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
13   Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
14   Institutul de Zoologie
15   Institutul Naţional de Cercetări Economice
16   Institutul Patrimoniului Cultural
17   Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"


Membrii de profil

1   Academia de Administrare Publică
2   Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
3   Academia de Poliţie „Ștefan cel Mare”
4   Academia de Studii Economice a Moldovei
5   Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
6   Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
7   IMSP Institutul de Cardiologie
8   IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
9   IMSP Institutul de Medicină Urgentă
10   IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
11   IMSP Institutul Mamei şi Copilului
12   IMSP Institutul Oncologic
13   IMSP Spitalul Clinic Republican
14   Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
15   Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
16   Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
17   Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
18   Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale
19   Institutul de Istorie
20   Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”
21   Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
22   Institutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”
23   Institutul National de Viticultura si Vinificatie
24   Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
25   Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
26   Universitatea Agrară de Stat din Moldova
27   Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
28   Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
29   Universitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii)
30   Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
31   Universitatea Tehnică a Moldovei


Membrii afiliaţi

1   Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
2   Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
3   Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
4   Universitatea Slavonă