Descoperiri şi inovaţii ale savanţilor moldoveni

Cu prilejul aniversării a 70-a de la crearea primelor instituţii de cercetare şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, lansăm o suită de materiale ce vizează descoperirile şi inovaţiile savanţilor moldoveni şi rezonanţa acestora.

Academicianul Gheorghe Paladi – cel dintâi promotor al demografiei

Academician Gheorghe Paladi
(n. 9 mai 1929, or. Chişinău)
Medic, în domeniul ginecologiei și obstetricii,
Doctor în ştiinţe medicale (1966), profesor (1967)
Membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Omul cu literă mare - academicianul Gheorghe Paladi, cu peniţa sa de savant a înscris cunoştinţele unui nou domeniu al științei numit demografie. Medic de la Dumnezeu, încă de la început, a intuit acea discrepanță care se făcea tot mai simțită între medicina şi problemele demografice, probleme care vizează fiecare membru al societăţii, probleme care doar sistemic pot fi soluţionate.

Având curajul, dar şi pregătirea fundamentală, Domnia sa a împletit aceste două domenii pe cât de înrudite, pe atât de diferite. La iniţiativa Domniei sale și pornind de la prognozele-i referitor la modificările vertiginoase în domeniul populaţiei, în anul 1997, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-demografice ale Familiei, care s-a transformat în Centrul de Cercetări Demografice din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al AŞM.

Sub bagheta academicianului Gheorghe Paladi a fost organizată o multitudine de manifestaţii ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional, care au avut un succes remarcabil, contribuind esenţial la dezvoltarea domeniului cercetărilor științifice din sfera dată. Acestea includ conferinţele: Problemele actuale ale familiei: medicale, sociale, psihologice şi demografice (1998), Specificul procesului demografic în Moldova (2001), Procesul social-demografic în societatea modernă: de la idei la realizare de la 5 până la 16 octombrie 2009 (120 de participanţi din 8 ţări). La conferinţele menţionate s-au discutat problemele principale de dezvoltare a procesului demografic în Republica Moldova.

Autor a zeci de lucrări fundamentale ancorate în ştiinţa națională, este citat atât în ţară, cât şi în străinătate, iar tinerii cercetători, însetaţi de noile cunoștințe în domeniu, absorb din izvorul gândurilor așternute pe hârtie de penița acestui savant.

Sub redacţia sa au fost publicate o serie de monografii: Familia: probleme demografice, sociale şi psihologice (2005), Transformare demografică, viaţa de familie şi sănătatea populaţiei (2007), Îmbătrânirea populaţiei Republicii Moldova consecinţe economice şi sociale (2009), Cartea verde a populaţiei Republicii Moldova (2009).

Academicianul Gheorghe Paladi a depus efort considerabil pentru dezvoltarea procesului demografic şi fondarea şcolilor demografice în Republica Moldova. Tinerii specialişti pe care ia învăţat, au format astăzi o echipă puternică în domeniul demografiei.

Sub conducerea sa au fost realizate următoarele proiecte instituţionalizate: Evoluţia socio-demografică a populaţiei apte de lucru şi consecinţele acestea asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova (2009-2010), Consecinţele îmbătrânirii populaţiei asupra dezvoltării social-economice a Republicii Moldova (2011-2014).

Pentru a se simţi împlinit şi auzit de autorităţi, nu a ezitat nici o clipă, în calitatea sa de membru al Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (2009-prezent), de a folosi această tribună pentru a atenţiona conducerea Republicii Moldova privind necesitatea racordării strategiilor de dezvoltare socioeconomică a ţării cu dinamica principalelor procese demografice, utilizând prognozele demografice. Or, ce altceva definește un savant de o valoare veritabila, dacă nu - vocaţia, sinceritatea şi patriotismul?!

Acad. Gheorghe Duca, președintele AȘM