Descoperiri şi inovaţii ale savanţilor moldoveni

Cu prilejul aniversării a 70-a de la crearea primelor instituţii de cercetare şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, lansăm o suită de materiale ce vizează descoperirile şi inovaţiile savanţilor moldoveni şi rezonanţa acestora.

Academicianul Antonie Ablov - autorul unui nou tip de izomerie numit „Carte întredeschisă”

Academicianul Antonie Ablov - autorul
unui nou tip de izomerie numit „Carte întredeschisă”

Academicianul Antonie Ablov este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul compuşilor coordinativi, punând baza dezvoltării  chimiei în Republica Moldova.
 
Dioximații metalelor de tranziție au constituit ”sufletul” cercetării  și au avut un aport imens în studiul combinațiilor coordinative, inclusiv a compușilor de cobalt(III), nichel(II), cupru(II) și fier(II) cu α-dioximele.
 
Cercetările efectuate  de către academicianul Antonie Ablov în domeniul dioximaților metalelor de tranziție au alcătuit o pagină aparte în istoria mondială a chimiei coordinative.
                                                                                                                                                                                              Studiul transformărilor chimice ale dinitro-bis-(dimetilglioximat)cobaltatului(III) de hidrogen a scos în evidenţă structura octaedrică şi configuraţia trans a dioximaţilor cobaltului(III) – o clasă largă de compuşi coordinativi, menţionând totodată că aceştia reprezintă cele mai simple modele ale compusului natural de importanţă primordială - vitamina B12.  
A fost demonstrat, că dioximații cobaltului pot servi drept modele biologice, care facilitează studiul unor proprietăți ale vitaminelor.
Savantului Antonie Ablov îi aparține descoperirea fenomenului  configurației trans în dioximaţii cobaltului(III), care exprimă capacitatea liganzilor de a exercita o acțiune asupra celor situaţi în poziţie opusă şi evidenţierea anumitor tipuri de adenzi în ordinea schimbării capacităţii influenţei trans, ce a permis realizarea reacţiilor de substituţie dirijate în dioximaţii cobaltului(III).
Noul tip de izomerie la trans-dioximaţii cobaltului(III), a fost numit „Carte întredeschisă”, care se caracterizează prin valori diferite ale unghiului dintre monoanionii α-dioximei, situaţi în partea ecuatorială a octaedrului.

Aplicaţiile practice ale noului tip de izomerie se regăsesc în:
-          elaborarea metodelor eficiente de sinteză dirijată a compuşilor coordinativi noi ai metalelor de tranziţie cu structură moleculară originală și diverse proprietăți valoroase - utili pentru agricultură, industria alimentară, farmaceutică  (preparate anti-cancer) şi alte domenii ale economiei naţionale.
-          obţinerea complecșilor noi cu activitate biologică programată în calitate de stimulatori eficienţi ai proceselor vitale la plantele de cultură, micromicete şi alge (stimulatori de creştere şi dezvoltare, producere a enzimelor, proteinelor, componentelor cu proprietăţi antioxidante şi a).
Rezultatele cercetărilor în domeniul dioximaților metalelor de tranziție s-au soldat cu publicarea a 198 de lucrări științifice (din totalul de 762), 61 de rapoarte la conferințe  (din totalul de 212);  realizarea a 4 teze de doctor habilitat și 22 teze de doctor în chimie  (din totalul de 75).  
 
Academician     Gheorghe Duca