Concursuri


Concursul proiectelor bilaterale cu Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS)

Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (CNRS) lansează al doilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare pentru mobilitate, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ştiinţifică între AŞM şi CNRS, încheiat la data de 24 mai 2011.

Scopul concursului este de a promova şi sprijini cooperarea ştiinţifică şi mobilitatea cercetătorilor din Republica Moldova şi cei din Franţa în domeniile de cercetare şi dezvoltare de interes comun pentru ambele părţi.

Concursul de proiecte acoperă cercetarile fundamentale şi aplicative în toate domeniile ştiinţelor exacte, naturale, sociale şi umane.

Apelul de concurs a proiectelor de cercetare

Luînd în consideraţie faptul, că Republica Moldova, începînd cu 1 ianuarie 2012, este ţară asociată la Programul-Cadru 7 al Uniunii Europen, prioritatea de bază pentru participarea la aceste concursuri este:

  • demonstrarea participării în Programul Cadru 7 al Uniunii Europene;
  • elaborarea, pe durata implementării proiectelor comune de cercetare, a unor proiecte ştiinţifice pentru participarea la concursurile anunţate de Programul-cadru al Uniunii Europene şi a altor programe internaţionale.

Atenţie! În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr.3 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012), art.8, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat.

Informația despre concursurile planificate pentru anunțare în 2012, cu finanțare de la 01.01.2013