Biroul Secţiei de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice


Alcaz VasileDirector
Dorogan ValerianProrector pentru cercetare științifică
Rusu Emil VasileCercetător științific principal
Sidorenko Anatolie Director
Stroiu VasileCercetător științific
Tîrsu MihaiDirector
Tronciu VasileConferențiar universitar
Ursachi VeaceslavCoordonator secției SIT