Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anii 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 219TTehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale    acad. Anatolie SidorenkoInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D.Ghiţu" Aviz 1
 
2 Elaborarea biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fe    Dr. hab. CAISÎN Larisa  
3 Implementarea tehnologiei inovative de cultivare şi valorificare a unor culturi furajere netradiţionale    Dr. TELEUŢĂ AlexandruGrădina Botanica (Institut)  
4 Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor prin metode inovative de prelucrare    IUŞAN Larisa  
5 Elaborarea și implementarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu concentrații avansate de substanțe biologic active    Dr. hab. Nicolae TARANInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  
6 17.80015.5007.213TInstrumente informatice inteligente de cuantificare şi evaluare a hepatopatiilor difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)     Dr. SECRIERU IulianInstitutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Aviz 1