Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători pentru anii 2017-2018


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 17.80012.02.04FCercetarea vegetației halofile din luncile râurilor din stînga Prutului de mijloc (r. Ungheni și Fălești) cu scop de evidențiere a unor suprafețe valoroase pentru instituirea a noi arii natura    Dr. Titica GhenadieGrădina Botanica (Institut)  
2 17.80012.02.27FInvestigarea influenței radiației electromagnetice asupra proceselor biomoleculare în domeniul undelor terahertz și milimetrice    Dr. Ciobanu NelluUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"  
3 17.80012.02.16FDiversitatea helmintofaunei amphibienilor din complexul Pelophylax esculenta (AMPHIBIA) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova    Dr. Gherasim ElenaInstitutul de Zoologie  
4 17.80012.04.33FEvaluarea spectrului aminoacizilor și a profilului mutațional-genetic în genele metabolismului Homocisteinei la copiii cu obezitate    Dr. Samohvalov ElenaIMSP Institutul Mamei şi Copilului  
5 17.80012.04.26FNoi substanţe medicamentoase de perspectivă    Dr. Corețchi IanoșUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"  
6 17.80012.51.23AProdus inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite    Dr. Popovici CristinaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  
7 17.80012.51.10AConservanţi naturali de origine cianobacteriană pentru păstrarea microorganismelor    Dr. Batîr LudmilaInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie  
8 17.80012.02.12FDesign-ul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi ai fierului cu tranziție de spin    Dr. Palamarciuc TatianaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
9 17.80012.02.03FAlgoritmi de soluționare a problemelor de optimizare pe sisteme stochastice    Dr. Lazari AlexandruUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
10 17.80012.02.01FSisteme diferenţiale autonome şi aplicaţiile lor    Dr. Repeșco VadimUniversitatea de Stat din Tiraspol (ştiinţe ale vieţii) Aviz 1
 
11 17.80012.02.24FStudiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale    Dr. Guc MaximInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
12 17.80012.02.25FCreşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăţilor lor fizice    Dr. Belevschi StanislavInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
13 17.80012.02.05FDesignul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile    Dr. Croitor LiliaInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
14 17.80012.50.22AElemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale    Dr. Iaseniuc OxanaInstitutul de Fizică Aplicată Aviz 1
 
15 16.80012.08.07AElaborarea unui ghid metodic privind crearea şi organizarea clasterelor în Republica Moldova   Descarcă Dr. Victoria Iordachi Aviz 1