Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anii 2015-2018

16.05 și 51.07 Biotehnologii


Nr.
d/o
Cifrul
proiectului
Titlul proiectului Director de
proiect
Organizația
executor
Raport/
Aviz
1 15.817.05.02FSubstanţele biologic active ca bază a valorificării biotehnologiilor moderne în modularea şi adaptarea proceselor metabolice ale organismelor vii   Descarcă Dr. hab. Crivoi AureliaUniversitatea de Stat din Moldova (ştiinţe ale vieţii)  
2 15.817.05.01FStresul oxidativ indus de condițiile tehnologice și influența lui asupra calității biomasei de spirulină   Descarcă Acad. Rudic ValeriuInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie  
3 15.817.05.17APotențialul nanotehnologic în bioremedierea solului contaminat cu poluanți organici persistenți   Descarcă Dr. Corcimaru SergheiInstitutul de Microbiologie şi Biotehnologie  
4 15.817.05.05FPrincipii biotehnologice de studiu al interacțiunii dintre plantele de cultură și agenții virali    Descarcă Dr. Andronic LarisaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
5 15.817.05.06FElaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a mijloacelor ecologic inofensive de protective integrată a culturilor agricole   Descarcă Dr. hab. Voloșciuc LeonidInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
6 15.817.05.07FFormarea sindromului C4 la C4 și C3 plante: analiza structurală, funcțională și moleculară   Descarcă Dr. hab. Balaur NicolaeInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
7 15.817.05.08FEvaluarea mecanismelor de formare a rezistenţei complexe a plantelor la factorii nefavorabili (secetă, arșiță, răcire, dezechilibru nutritiv) şi fundamentarea metodelor de inducere a cros-tole   Descarcă Dr. hab. Ştefîrţă AnastasiaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
8 15.817.05.09FElaborarea tehnologiilor inovaționale de reglare a unor specii dăunătoare prin valorificarea potențialului entomoacarifaunei benefice și aplicarea procedeelor bioraționale de protecție a plant   Descarcă Dr. Batco MihailInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
9 15.817.05.10FTehnologii de diagnostic molecular al fitopatogenilor    Descarcă Dr. Tumanova LidiaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
10 15.817.05.11FSisteme de inducere a variabilităţii şi rezistenţei plantelor, procedee tehnologice de sporire a productivităţii culturilor agricole   Descarcă Dr. hab. Botnari VasileInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
11 15.817.05.07AElaborarea tehnologiilor inofensive de protecție integrată a plantelor prin utilizarea substanțelor biologic active în controlul impactului insectelor dăunătoare și a agenților patogeni   Descarcă Dr. hab. Voineac VasileInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
12 15.817.05.08AOrganizarea genetico-ecologică a caracterelor valoroase complexe (rezidență, productivitate, calitate) la culturile păioase, leguminoase, legumicole; crearea și reproducerea soiurilor performan   Descarcă Dr. hab. Lupașcu GalinaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
13 15.817.05.09AValorificarea plantelor medicinale pentru menținerea, fortificarea sănătății prin crearea de soiuri, tehnologii de cultivare și extinderea sortimentului de specii cultivate cu calitate superioar   Descarcă Dr. hab. Gonceariuc MariaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
14 15.817.05.10AStudiul structurii chimice și activității biologice a bioreglatorilor de origine vegetală nativi și imobilizați de polimeri de suport pentru utilizarea în tehnologiile de cultivare a plantelor    Descarcă Dr. Ivanova RaisaInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
15 15.817.05.11AEstimarea rolului agenților biologici în reglarea densității organismelor dăunătoare și elaborarea bazelor metodologice de aplicare în agrocenozele culturilor de cîmp   Descarcă Dr. hab. Nastas TudorInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
16 15.817.05.12AStudiul particularităților creșterii, fructificării și proceselor de maturarea fructelor de păr în perioada de păstrare îndelungată   Descarcă Dr. hab. Bujoreanu NicolaeInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
17 15.817.05.13AInfluența proceselor de inițiere și reglare a transformărilor speciilor reactive de oxigen (SRO) asupra proceselor de dezvoltare și rezistență a plantelor față de factorii de stres abiotic    Descarcă Dr. hab. Dascaliuc AlexandruInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
18 15.817.05.14AIdentificarea factorilor de risc fitosanitar și optimizarea metodelor de prognoză a organismelor dăunătoare în sistemele de protecție integrală a culturilor agricole   Descarcă Dr. hab. Todiraș VladimirInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
19 15.817.05.15AElaborarea și managementul Sistemului național de conservare a agrobiodiversității vegetale pentru agricultură și securitatea alimentară a Republicii Moldova   Descarcă Dr. Ganea AnatolieInstitutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor  
20 15.817.05.03FRezistența florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.): mecanisme genetico-moleculare și fiziologice   Descarcă Acad. Duca MariaUniversitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"  
21 15.817.05.13FMonitorizarea fertilităţii solului şi productivităţii culturilor de cîmp sub influenţa sistemelor de fertilizare şi a modului de folosire a ecosistemelor naturale în experienţa de staţionar   Descarcă Dr. Indoitu DumitruUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
22 15.817.05.14FÎmbinarea acţiunii mutaţiilor genice şi genomale în vederea sporirii calităţii bobului şi efectului de heterozis la porumb   Descarcă Dr . hab. Palii AndreiUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
23 15.817.05.25AElaborarea elementelor de bază ale tehnologiei culturii cătinei albe în Moldova   Descarcă Dr. hab. Cimpoieș GheorgheUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
24 15.817.05.26ADezvoltarea capacității de sporire a calității biocombustibililor solizi în acord cu practicile și politicile de dezvoltare a securității energetic și a agriculturii durabile   Descarcă Dr. hab. Marian GrigoreUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
25 15.817.05.27ACercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabil   Descarcă Dr. Andriucă ValentinaUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
26 15.817.05.28AElaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp în cadrul agriculturii conservative   Descarcă Dr. Burdujan VictorUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
27 15.817.05.29APerfecţionarea tehnologiilor de întreţinere a livezilor de cireş şi măr, elaborarea tehnicilor de formare a calităţii fructelor competitive pe plan European   Descarcă Dr. hab. Balan ValerianUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
28 15.817.05.30AArgumentarea şi asigurarea unor standarde superioare la creşterea animalelor şi calitatea produselor animaliere prin utilizarea aditivilor fuajeri   Descarcă Dr. Caisîn LarisaUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
29 15.817.05.31ADezvoltarea durabilă a spaţiului rural al Republicii Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană   Descarcă Dr. hab. Cimpoieș DragoșUniversitatea Agrară de Stat din Moldova  
30 15.817.05.21AAmeliorarea, conservarea și management a resurselor genetice acvatice; perfecţionarea bazelor biologice ale acvaculturii din heleșteie și elaborarea sistemului de protecţie a peştilor    Dr. Curcubet GalinaCentrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”  
31 15.817.05.05AElaborarea mijloacelor tehnice pentru eficientizarea proceselor tehnologice în sectorul agroalimentar    Dr. Molotcov IuriiInstitutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”  
32 15.817.05.06AElaborarea mijloacelor tehnice de protecţie a plantelor pentru tehnologii conservative    Dr. Pasat IgorInstitutul de Tehnică Agricolă “Mecagro”  
33 15.817.05.24ACrearea soiurilor şi hibrizilor înalt productivi de culturi de cîmp, adaptaţi la condiţiile stresante de mediu, producerea de seminţe primare şi perfecţionarea tehnologiilor de soi ale plantel    Dr. Vozian ValeriuInstitutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"  
34 15.817.05.12FManagementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi de cîmp pe cernoziomul tipic din RM    Dr. hab. Boincean BorisInstitutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia"  
35 15.817.05.22ACrearea şi implementarea în producere a hibrizilor competitivi de porumb pentru toate zonele favorabile de cultivare a porumbului cu adaptabilitate înaltă la factorii abiotici şi biotic    Dr. Maticiuc VasileInstitutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"  
36 15.817.05.23AElaborarea algoritmului de evaluare а rezistenţei la secetă a formelor de porumb prin diagnosticarea fiziologico-biochimică în condiţiile RM    Dr. Rotari EugenInstitutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"  
37 15.817.05.02ATehnologii moderne, soiuri pomicole şi bacifere orientate spre producţie durabilă şi securitatea alimentară    Dr. hab. Dadu ConstantinInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  
38 15.817.05.03ADezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor    Dr. Iorga EugenInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  
39 15.817.05.04ACrearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi     Dr. Iliev PetruInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  
40 15.817.05. 32ATehnologii inovative în viticultură şi vinificaţie-siguranţa alimentară a produselor viti-vinicole    Dr. hab. Soldatenco EugeniaInstitutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare  
41 15.817.05.18AElaborarea şi implementarea sistemului cadru pentru asigurarea optimizării procesului de prevenire, reducere şi monitorizare a eroziunii solurilor pe bazine de recepţie    Dr. Kuharuk EcaterinaInstitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”  
42 15.817.05.20AEvaluarea şi optimizarea regimurilor nutritive a solurilor prin aplicarea îngrăşămintelor minerale şi deşeurilor organogene noi pentru majorarea producţiei vegetale în agricultura durabilă    Dr. Lungu VasileInstitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”  
43 15.817.05.33AStudierea proceselor pedogenetice în solurile irigate, monitorizarea, prognozarea evoluției și elaborarea măsurilor pedoameliorative de refacere și sporire a fertilității lor    Dr. Filipciuc VladimirInstitutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”  
44 15. 817.05.01AAsigurarea suportului științific la competitivitatea producțiilor zootehnice prin valorificarea biotehnologiilor în ameliorare, nutriție, reproducție și asanarea animalelor autohtone și de imp    Dr. hab. Focșa ValentinInstitutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară