Chistruga Boris, doctor habilitat


Data naşterii:  1953-11-05
Specialitatea:  Economie politică; relaţii economice internaţionale
LINK_TO_SECTII_NUME Sociale și Economice