Cimpoieș Dragoș, doctor habilitat


Data naşterii:  1977-12-20
Specialitatea:  Economie şi management (în ramură)
Secţia de Ştiinţe Agricole