Topală Pavel, doctor habilitat


Data naşterii:  1958-07-15
Secţia de Ştiinţe Inginerești și Tehnologice