Țiuleanu Dumitru, membru corespondent, doctor habilitat


Data naşterii:  0000-00-00
Secţia de Ştiinţe Inginerești și Tehnologice
 

 Raport de activitate pentru 2017