Usatîi Agafia, doctor habilitat


Data naşterii:  1947-04-09
Secţia de Ştiinţe Naturale şi Exacte