Zubcov Elena, membru corespondent, doctor habilitat


Telefon:  (0373 22) 73 75 09
E-mail:  ecotox@yahoo.com; elzubcov@mail.ru
Data naşterii:  1949-01-18
Specialitatea:  hidrobiologie si ihtiologie
Secţia de Ştiinţe Biologice, chimice şi ecologice
 

 Raport de activitate, anul 2017