Achiziţii publice

Concurs prin oferta de preţ

Autoritatea contractantă        

Institutul dе Protecţie а Plantelor şi Agricultură Ecologică а1 AŞM

Adresa

mun. Chişinău, str.Pădurilor 26/1

Telefon/ fax

022  57-36-73/022 77-96-41

Responsabil de procedura de concurs

Victor Gorban

Locul eliberării invitaţiei de participare sau caietului de sarcini

mun. Chişinău, str.Pădurilor 26/1, bir. 104

Obiectul achiziţie

 

lucrări de reproiectare şi finalizare a blocului locativ nefinalizat  cu 60 de apartamente din mun. Chişinău,bd. Dacia 58

Locul desfăşurării procedurii

mun. Chişinău, str.Pădurilor 26/1, bir. 409,sala de conferinţe.

Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs

Limba de Stat

Termenul limită de depunere a ofertelor şi deschidere a ofertelor

26.08.2013, ora 14.00


Concurs prin oferta de preţ Nr. 3637-op/13

 

Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 531-OP/12

 

Autoritate contractantă:

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Adresa:

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1

Tel/fax:

27-40-93

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie:

Alcaz Roman

Obiectul achiziţiei:

servicii de elaborare a Revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „ Ştiinţă şi Inovare" (Akademos)

Locul eliberării invitaţiei

de participare sau a caietului de sarcini:

mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, et 2, bir. 205

Locul desfăşurării procedurii:

mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, et 2, bir. 207

Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs:

limba română

Termenul de depunere a ofertelor.

20 februarie 2012. ora 09.30

Termenul de desfăşurare a concursului:

20 februarie 2012. ora 10.00

 

BAP 9/12

31.01.2012

 

Licitaţia publică nr. 2487/12

Autoritate contractantă:     Academia de Ştiinţe a Moldovei
Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1
Telefon/fax: 27-40-93
Membru al grupului de lucru responsabil de procedura de achiziţie: Alcaz Roman
Obiectul achiziţiei: Servicii de transport aerian de pasageri
Locul eliberării documentelor:

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, et. 2, bir. 205

Locul desfăşurării licitaţiei mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 1, et. 2, bir. 207
Limba în care vor fi întocmite documentele de licitaţie: limba de stat
Taxa de achitare pentru documentele de licitatie constituie 200 lei
Cod fiscal 1006601004194
Banca/cod bancar TREZMD2X
Cont de decontare 226401
Cont trezorerial 440115101015701
Termenul de depunere a ofertelor 15.02.2012, ora 9:30
Termenul de desfăşurare a licitaţiei 15.02.2012, ora 10:00

 

Top20.md